Återvinning – vem gör vad?

2016-04-01

Vem är ansvarig för att förbrukad hemelektronik återvinns på rätt sätt? Vad är din skyldighet och vad gör vi på Vitvaruexperten?

El-Kretsen tar hand om elavfallet

I Sverige finns El-Kretsen, en organisation som sedan 2001 tar hand om allt elektronikavfall genom ett rikstäckande insamlingssystem. Lagen säger att alla som säljer elektronik måste omhänderta produkterna när de är förbrukade. El-Kretsen bildades för att hjälpa företagen att ta sitt producentansvar. Idag är ungefär 2 000 företag anslutna till El-Kretsen, och inräknat finns många importörer och tillverkare. Vi på Vitvaruexperten tar vårt ansvar genom att köpa in produkter från leverantörer som är anslutna till El-Kretsen.

– Sverige ses som ett föredöme inom återvinning generellt och el- och batteriåtervinning specifikt. Vi har haft lång tid på oss att bygga upp ett kostnadseffektivt och miljösmart system där rollerna är klara mellan oss som insamlingssystem och kommunerna som sköter den finmaskiga insamlingen. Våra kunder, producenterna, ställer stora krav på oss att verkligen generera miljönytta och att ha säkra system som förhindrar illegal export, berättar Mårten Sundin, marknadsansvarig på El-Kretsen.

Men trots att systemet för återvinning är så utarbetat så finns det utmaningar. I takt med att tekniken utvecklas så måste återvinningssystemet förnyas för att kunna hänga med.

– En stor utmaning för oss i återvinningsledet är att hålla jämna steg med de som tillverkar nya saker. Nya material och tekniker betyder att återvinningen kan behöva anpassas för att få ut så mycket material som möjligt att återvinna. Legeringar, laminat och limmade konstruktioner är sådant som gör det svårare att separera materialen åt, säger Mårten Sundin.

Konsumentens ansvar

Så hur gör man när man vill göra sig av med sin vitvara? Först och främst beror det på om vitvaran är helt slut eller fortfarande går att använda. Det finns många som inte har råd med en ny vitvara, och att slänga fungerande produkter är något vi bör undvika ur miljösynpunkt. Mårten Sundin uppmuntrar ett återbruk av fungerande vitvaror:

– Att tillverka en ny vitvara kräver mycket resurser och energi. Fungerar ens gamla vitvara men har skönhetsfläckar så kan man låta den användas ytterligare ett varv i samhället. Många kommuner har idag återbruk där folk får lämna saker som fungerar. Andra alternativ är att sälja den på Blocket eller lämna in den på Myrorna eller liknande.

Men det finns en gräns för hur mycket vi kan återbruka. Produkter som drivs med elektricitet kan bli både energislukare och till och med farliga att använda. Om vitvaran är sönder eller mycket gammal lämnar man själv in den på närmaste återvinningscentral, vilket är gratis för privatpersoner. En möjlighet är också att i samband med leverans av sin nya produkt beställa upphämtning av den gamla. Då ser återförsäljaren till att den gamla produkten hamnar på rätt ställe.

– Är någonting trasigt eller slitet, framförallt om det har med el och sladdar att göra, är det bättre att lämna den för materialåtervinning på kommunens återvinningscentral. Äldre kyl- och frysskåp är som regel väsentligt sämre än nyare produkter i energiperspektiv. Har du ett äldre sådant skåp gör det sig bättre i materialåtervinningen, säger Mårten Sundin.

Vad gör Vitvaruexperten?

Vi säljer produkter som ska leva länge och fungera problemfritt i många år. Men förr eller senare kommer de att behöva bytas ut, även om det inte är något man gärna vill tänka på vid köptillfället. Våra leverantörer har lång erfarenhet av tillverkning av vitvaror, och vet vad de gör både när det handlar om schyssta material, låg energiförbrukning och lång livslängd. Det är viktigt för oss att produkterna är tillverkade på bästa sätt med hänsyn till miljö och och hållbarhet.

I samband med ett köp hos oss kan du beställa miljöretur för 199 kronor. Då tar vi med oss din gamla produkt samtidigt som vi levererar den nya. Den gamla produkten lämnar vi in på en behörig miljöstation. På så vis kan du på ett enkelt sätt bli av med din gamla vitvara samtidigt som du är säker på att den tas om hand enligt förordningen av elektriska och elektroniska produkter.

Har du frågor eller funderingar om hur vi jobbar med återvinning? Hör av dig till oss!

Läs mer här:

Miljöretur hos Vitvaruexperten
Vad händer med gamla vitvaror?
El-Kretsen
Läs om återvinningssystemet
Broschyr från El-Kretsen, ”Från avfall till resurs”

Foto: El-Kretsen