Länkar till: Diskar med Ånga

När du väljer #productname# får du en diskmaskin som tack vare sin ångfunktion klarar av riktigt smutsig disk men ingrodd smuts eller vidbrändhet. Ångfunktionen ångar helt enkelt upp smutsen så att disken sedan kan diskas normalt under diskningen. Välj denna funktion när du har riktig smutsig disk och när maskinen är klar har du skinande ren disk.