Länkar till: Översvämningsskydd

Marknadens högteknologiska diskmaskiner är säkra att diska med men många är ändå utrustade med ett översvämningsskydd ifall olyckan skulle vara framme. Översvämningsskyddet hindrar, vid läckage, vattnet från att lämna diskmaskinen och tränga in under t.ex. golvplankor eller förstöra bakomvarande väg. Tillverkaren av #productname# har försett diskmaskinen med översvämningsskydd bestående av hel botten och flottrör. Allt för säkerheten.