Länkar till: Snabbprogram

Om du har bråttom är det bra att kunna klara av disken snabbt och enkelt. Många diskmaskiner inklusive #productname# är utrustade med ett så kallat snabbprogram som gör att du snabbt, under mindre än en timme, kan få ren disk. Detta program är bra att använda som komplement till de övriga standardprogrammen och disken som diskas i snabbprogram bör vara lätt till medelsmutsig.