Länkar till: Temperaturlarm

De flesta kyl- och frysskåp är i dag utrustade med temperaturlarm vilket är en garanti för att kyla aldrig läcker ut utan att du blir varnad om det. Om man av misstag inte stängt kyl- eller frysdörren ordentligt blir du strax varnad med ett pipljud. #productname# och många andra är idag utrustade med denna säkerhetsfunktion som snabbt minskar risken att maten blir förstörd.