Länkar till: Värmepumpsteknik

Precis som med all teknik så utvecklas även torktumlare till att bli både energisnålare och mer effektiva. #productname# är utrustad med värmepumpsteknik som innebär att de traditionella värmestavarna har ersatts till förmån för en teknik som återanvände utsläppsluften; precis så som vissa värmesystem för bostäder fungerar. Energieffektivt och skonsamt för miljön.