Länkar till: Förblandning av tvättmedel

Med förblandning av tvättmedel är #productname# utrustad med en speciell teknik löser upp både tvättmedlet och sköljmedlet så att tvättningen blir mer kraftfull men samtidigt skonsam. Passar till hushåll som regelbundet tvättar kraftigt smutsiga plagg men även till vardagssmutsig tvätt som leriga overaller.