Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Kund som önskar nyttja reklamationsrätten vid fel på beställd vara ska kontakta Vitvaruexperten så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Kontakt sker via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. 

Vitvaruexperten står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Vitvaruexperten att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vitvaruexperten skall se till att återbetalningen sker utan onödiga dröjsmål. Vitvaruexperten förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Vitvaruexperten riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder (för Sverige, Finland, Danmark och Norge, se www.arn.sewww.kuluttajariita.fi,  www.forbrug.dk,www.forbrukertvistutvalget.no). Mer information finns på www.konsumentverket.se.