BALANCE_CTRL

Maskinen känner av om det blir obalans i maskinen under centrifug och sänker i sådana
fall centrifugen en stund för att sedan försöka höja den igen. Minskar risken för att
maskinen går sönder.