PERF_SPIN

När energidekalerna kom infördes även en internationell standard för betygsättning av
centrifugeringsresultatet. A är högsta betyget. När energidekalerna
förändrades i januari 2014 togs denna information bort och det blev istället ett lagkrav
att alla produkter måste ha en bra centrifugering.