ENERGY_CLASS_2010

Energiförbrukning enligt en internationell standard, redovisas på en energidekal.
A+ Förbrukar 10 % mindre el än energieffektivitetsklass A