MOISTURE_2010

Med restfuktighet avser man hur mycket vatten det är kvar i kläderna efter centrifugeringen. Det som påverkar är centrifugeringshastigheten och storleken på trumman, en större trumma ger torrare tvätt. Det är extra viktigt med hög centrifug när man torkar tvätten i torkskåp eller torktumlare då de förbrukar mer el än tvättmaskinen.