PERF_WASH_2010

När energidekalerna kom infördes även en internationell standard för betygsättning av
tvättresultatet. Tvätteffekt A är högsta betyget. När energidekalerna förändrades i
januari 2014 togs denna information bort och det blev istället ett lagkrav att alla
maskiner måste ha en bra tvätteffekt