WEIGHT_RECOGNITION

Maskinen känner av hur mycket tvätt du har lagt i och anpassar vattenmängden
efter det.