Emerio

OM EMERIO

Emerio ser till att deras produkter uppfyller de strängaste säkerhetskraven. Emerio har i samarbete med Kema-Dekra utformat ett testprogram baserat på dagens behov. Deras kvalitetsavdelning har ett nära samarbete med Kema-Dekra och sida vid sida utför de noggranna kvalitetskontroller innan produkter introduceras på marknaden.
De känner starkt för när det gäller arbetsförhållanden i försörjningskedjan. Det är därför dem är medlemmar i BSCI-plattformen för företag som deltar i Business Social Compliance Initiative. Syftet är att förbättra arbetsförhållandena över hela världen. Noggrann uppmärksamhet ägnas åt hälsa, säkerhet, barnarbete, diskriminering och löner.

97,5% av allt produktmaterial får ett nytt syfte efter återvinningsprocessen. Förpackningarna är gjorda av 100% återvinningsbara material.

Emerio erbjuder dig en prisvärd och högkvalitativ produkt.