Lola & Lykke

Lola&Lykke försöker ge mödrar över hela världen nya sätt att ta kontroll över sin individuella moderskapsupplevelse. Vi designar och utvecklar unika hälso- och friskvårdsprodukter för mammor och delar användbart innehåll och expertråd för att stödja mödrar på deras individuella resor. Vårt namn Lola&Lykke syftar på styrka, kvinnlig empowerment och lycka.

Vi blev mödrahälso- och friskvårdsförespråkare genom våra egna erfarenheter av att bli mammor. Efter att ha varit friska under våra första graviditeter närmade vi oss båda förlossningen med självförtroende och en känsla av att vara väl förberedda för allt. Som vanligt under graviditet, förlossning och postpartum går det dock inte alltid som planerat. Vi upplevde båda stora komplikationer under födseln och postpartumperioden, vilket gjorde att vi kände oss förvirrade och ensamma i att försöka hitta svar och information. Vi hade mycket tur att ha tillgång till utmärkta mödrahälsovårdstjänster, som arbetade hårt för att ge oss kritisk och snabb vård. Trots detta kände vi att det saknades mycket när det gäller information, stöd och tjänster som erbjöds oss.

Att bli mamma var en livsförändrande upplevelse för oss båda. Trots denna stora livsförändring och intensiva fysiska upplevelse, när våra barn var här, blev mycket av vården och uppmärksamheten fokuserad på våra barn ensam. Vi kände att detta var ett ganska stort förbiseende, eftersom du som mamma i din fjärde trimester och därefter behöver stöd och vägledning lika mycket som ditt nya barn gör. Verkligheten är att processen att återhämta sig och återuppbygga från födseln är lika viktig som själva graviditeten för både mors och barns hälsa, lycka och tillväxt.

Moderskapet har antänt en stark drivkraft i oss för att förbereda andra kvinnor för de förväntade och oväntade händelser som följer med graviditet och förlossning. Vi vill förändra moderskapet till det bättre genom att ge mammor de verktyg som gör att de kan ta hand om sig själva bättre. Mitt i vårt upptagna familjeliv tar det ofta ett baksäte att ta hand om oss själva. Ändå är vi mycket medvetna om att en mamma bara kan trivas när hon tas om hand också. Om vi kan uppmuntra mammor att ta hand om sig själva mer och få dem att känna sig mindre ensamma med förändringarna i deras liv och kropp, så har vi gjort vad vi har för syfte att göra.

Vi grundade Lola&Lykke för att driva en bestående positiv samhällsförändring som fokuserar på att stödja nya mammors hälsa och välbefinnande, så att de i sin tur kan klara sig bättre hemma, på jobbet och i den privata sfären. Vi har som uppdrag att öka medvetenheten och utbilda människor om vikten av mödrahälsa och positiv postnatal återhämtning.

Varje graviditet är annorlunda. Ingen födsel är den andra lik. Alla mammor har en historia. Det är vårt uppdrag att skapa en trygg gemenskap för mammor, där de känner sig omhändertagna och där de kan hitta det stöd och den information de behöver för att trivas.