Medisana

Din hälsa i goda händer

medisana är en av de ledande specialisterna på hemsjukvårdsmarknaden. I cirka 40 år har vi varit engagerade i människors hälsa under mottot "Din hälsa i goda händer". Vi arbetar kontinuerligt med vidareutveckling och tillverkning av hälsoprodukter för slutanvändare, så att dessa produkter kan hjälpa fler och fler människor att självständigt kontrollera sitt hälsotillstånd, att självbehandla utan risker och att aktivt främja sitt eget välbefinnande. Människors hälsa är vårt ambitiösa mål, som vi på medisana strävar efter med ett starkt team. En hög erfarenhetsnivå, internationalitet, entusiasm för teknik, kreativitet och motivation är lika naturligt som en god laganda. medisana International dokumenterar vår gränslösa verksamhet inom produktutveckling och försäljning. Vi använder resurserna på den globala marknaden och har byggt upp en internationell företagsstruktur med dotterbolag, licenspartners och försäljningskunder under de senaste åren. Sedan 2015 är medisana majoritetsägt av kinesiska Ogawa Smart Healthcare Technology Group Co.Ltd, en av världens ledande tillverkare av massageprodukter.