Viomi

Om Viomi

Vi har utvecklat en unik IoT @ Home-plattform som består av ett ekosystem av innovativa IoT-aktiverade smarta hemprodukter, tillsammans med en serie kompletterande förbrukningsprodukter och mervärdesföretag.

Denna plattform ger en attraktiv ingång till konsumenthemmet, vilket gör det möjligt för konsumenterna att intelligent intervact med en bred portfölj av IoT-produkter på ett intuitivt och mänskligt sätt för att göra det dagliga livet bekvämare, effektivare och roligare, samtidigt som vi kan växa vår hushållsanvändarbas och fånga olika ytterligare scenariodrivna konsumtionshändelser i hemmiljön.