ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du som konsument ("Kunden") gör en beställning via www.vitvaruexperten.com och därtill hörande sidor ("Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Vitvaruexperten.com Nordic AB, organisationsnummer 559010-7792 ("Vitvaruexperten"). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Vitvaruexperten framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen, telefon eller e-post.

1.2 Vitvaruexperten är certifierat av Trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Vitvaruexperten accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vitvaruexperten förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Vitvaruexperten reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vitvaruexperten har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Vitvaruexperten naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Vitvaruexperten fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Vitvaruexperten ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Vitvaruexperten eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Vitvaruexperten.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Vitvaruexpertens Integritetspolicy

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Vitvaruexperten bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Vitvaruexperten per e-post. Vitvaruexperten uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Vitvaruexpertens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Vitvaruexperten. Om beställningen återkallas kommer Vitvaruexperten att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

3.1 När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Vitvaruexpertens behandling av personuppgifter finns i Vitvaruexpertens integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.https://www.vitvaruexperten.com/kundservice/integritetspolicy

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priserna anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den mån de förekommer.

4.2 Kunden kan betala på de olika sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen, Vitvaruexperten/tvexperten har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Vitvaruexperten. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Vitvaruexperten eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Vitvaruexperten förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1 Vitvaruexperten kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Vitvaruexperten i samband med kampanjen. Vitvaruexperten förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Vitvaruexperten skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Vitvaruexpertens leverans av varor och villkor för leveransen finner under leveransinformation.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Vitvaruexperten dig detta och fortsätter att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar – och detta inte beror på dig som Kund – har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Vitvaruexperten rätt att debitera Kunden en avgift på 195 SEK.
Vid hemleverans ska alltid Kundens legitimation kunna uppvisas. Om Kunden ej kan närvara vid leverans behöver personen som mottar leveransen kunna visa Kundens legitimation. Om Kunden uteblir vid överenskommen tid för leverans har Vitvaruexperten rätt att debitera Kunden en avgift på 499 SEK.

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Vitvaruexperten detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad);
(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.4 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Vitvaruexperten på det sätt som anges här http://www.Vitvaruexperten.com/kundservice/angerratt_och_garanti. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://www.konsumentverket.se/).

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Vitvaruexperten. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Vitvaruexperten enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här http://www.Vitvaruexperten.com/kundservice/angerratt_och_garanti. Kunden kommer att debiteras 89 SEK för retur av ombudspaket samt 499 SEK för retur av styckegods/hemleverans.

7.6 Ibland kan Vitvaruexperten erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella produktsidan på Webbplatsen.

7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar Vitvaruexperten tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Vitvaruexperten erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Vitvaruexperten rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Kunden kommer i enlighet med 7.5 att debiteras en frakt-kostnad för returfrakten.

7.8 Vitvaruexperten betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum Vitvaruexperten tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Vitvaruexperten får dock vänta med återbetalningen tills Vitvaruexperten tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. Garanti och reklamation

Garanti

9.1 Vitvaruexperten säljer alla produkter via Webbplatsen med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationer

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Kund som önskar nyttja reklamationsrätten vid fel på beställd vara ska kontakta Vitvaruexperten så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Kontakt sker via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

9.3 Vitvaruexperten står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Vitvaruexperten att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vitvaruexperten skall se till att återbetalningen sker utan onödiga dröjsmål. Vitvaruexperten förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Vitvaruexperten riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder (för Sverige, Finland, Danmark och Norge, se www.arn.se, www.kuluttajariita.fi,  www.forbrug.dk, www.forbrukertvistutvalget.no). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10. Länkar

10.1 Vitvaruexperten kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Vitvaruexpertens kontroll, och webbplatser utanför Vitvaruexpertens kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Vitvaruexperten försöker säkerställa att Vitvaruexperten enbart länkar till webbplatser som delar Vitvaruexpertens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Vitvaruexperten inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen. https://www.vitvaruexperten.com/kundservice/integritetspolicy

11. Force Majeure

11.1 Vitvaruexperten ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Vitvaruexperten inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Om en sådan situation skulle uppstå informerar Vitvaruexperten Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Vitvaruexperten rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av Villkoren

Vitvaruexperten förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Vitvaruexperten har informerat Kunden om ändringarna. Vitvaruexperten rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.