Installation

Installation av vitvaror

Vi erbjuder installation av vitvaror i stora delar av landet och vi jobbar aktivt med våra samarbetspartners för att täcka in även de delar som vi idag inte når ut till. När du tittar på en produkt hos oss ligger det alltid en överblick över vilka tjänster vi kan erbjuda på just din ort.
Du kan läsa mer på länken om vad som är bra att tänka på inför en installation av vitvaror här.

Du blir kontaktad av vår samarbetspartner för bokning av tid när sändningen ortens lokala terminal, i större delar av Storstockholm bokas tiderna med två timmars intervall. 

Miljöretur

Vi tar med dina gamla maskiner och ser till att de återvinns enligt förordningen av elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005: 209, 210).

Avemballering och miljösortering

För att säkerställa att dina produkter kommer fram till dig hela och snygga så kan det bli mycket emballage. Vi tar hand om det åt dig och spar dig en resa till återvinningsstationen.

 

När man beställer en installation i samband med köp så sker det på befintliga uttag, det innebär att man behöver ha allt förberett för att installationen skall kunna ske. Tillräcklig plats för placering av produkten, avstängning för inloppsvatten, avlopp, el och att allt sitter tillräckligt nära produkten.

 

Omhängning är endast möjligt inom Stockholmsområdet.

Detta sker i överenskommelse med installationsfirman och betalas på plats.

Om du önskar omhängning så kontaktar du kundtjänst efter köp.

 

 

Installation av diskmaskin:

 1. Kontroll av att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager
 2. Att avlopp, vattenanslutning och elkontakt finns inom 1,2 meter från maskinens placering.
 3. Eluttaget får ej vara placerat bakom diskmaskinen, sitter det där så behöver en behörig elektriker först flytta på det innan en installation kan utföras. 
 4. Om vattenslang eller elsladd behöver gå genom en stomme i köksinredningen så behöver ett hål för detta redan vara uppsågat
 5. Att det går det att stänga av vattnet med hjälp av en fungerande ballofixkran/avstängningskran.
 6. Försäkringsbolagen kräver att man skall ha ett sk läckageskydd under diskmaskinen och finns inte ett sådant får installatören ej färdigställa installationen.
 7. Om något av ovanstående krav inte är uppfyllda när leveransfirman är på plats så debiteras en avgift om 999 SEK

 

Installation av tvättmaskin:

 1. Produkten måste gå att bära in/kommer in igenom  dörröppningar och passager i emballerad förpackning. 
 2. Att avlopp, vattenanslutning och elkontakt finns inom 1,2 meter från maskinens placering. Installation sker även på ett fast eluttag om uttag för stickkontakt saknas.
 3. Att avloppet inte får placeras så att det bara hänger ner i ett badkar, toalett eller handfat
 4. Att det går det att stänga av vattnet med hjälp av en fungerande ballofixkran/avstängningskran.
 5. Djupet som anges på en tvättmaskin gäller djupet på locket ovanpå maskinen, det tillkommer att par cm framåt för lucka och vred samt den plats man behöver bakom maskinen för slangar och avlopp.
 6. Om något av ovanstående krav inte är uppfyllda när leveransfirman är på plats så debiteras en avgift om 999 SEK

 

Installation av kyl och frys:

 1. Kontroll av att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager
 2. Att elkontakt finns inom 1,2 meter från maskinens placering.
 3. Dörromhägning sker bara inom stockholmsområdet och om man har anmält att man vill ha detta, kostnad 299 kronor per dörr.
 4. Tänk även på att många försäkringsbolagen kräver att man skall ha ett sk läckageskydd under skåpet.
 5. Om något av ovanstående krav inte är uppfyllda när leveransfirman är på plats så debiteras en avgift om 999 SEK

 

Installation av spis, ugn och häll:

 1. Ugn och häll behöver vara inkopplade på olika uttag
 2. Att elkontakt finns inom 0,5 meter från maskinens placering.
 3. Undersök att det är rätt spänning framdragen till spisen 230 eller 400 volt
 4. Undersök om det följer med elsladd till produkten du köpt
 5. Om något av ovanstående krav inte är uppfyllda när leveransfirman är på plats så debiteras en avgift om 999 SEK