Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Vitvaruexperten detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad);
(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Vitvaruexperten kundservice@vitvaruexprten.com. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://www.konsumentverket.se/).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Vitvaruexperten. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returfrakten bekostas av kund enligt samma tariff som produkten levererades till.

 

Ibland kan Vitvaruexperten erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella produktsidan på Webbplatsen.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Vitvaruexperten tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, Vitvaruexperten rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Kunden kommer att debiteras en frakt-kostnad för returfrakten.

Vitvaruexperten betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Vitvaruexperten tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Kund får dock vänta med återbetalningen tills Vitvaruexperten tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Garanti och reklamation

Vitvaruexperten säljer alla produkter via Webbplatsen med 1 års garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden har totalt 3 års(garanti år samt ytterligare 2 år) reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Kund som önskar nyttja reklamationsrätten vid fel på beställd vara ska kontakta Vitvaruexperten så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Kontakt sker via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

Vitvaruexperten står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Vitvaruexperten att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vitvaruexperten strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Vitvaruexperten mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vitvaruexperten förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Vitvaruexperten riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.