Witt

Witt A/S säljer och utvecklar unika, innovativa och efterfrågade vitvaror och små-el till kunder i hela Norden. De säljer produkter till både det höga och låga prissegmentet och är en utav branschledande inom utvecklingen av innovativa produkter med höga specifikationer. De utvecklar dessutom kontinuerligt nya designs och produkter som möter kundernas krav, behov och efterfrågan. 

Historian om Witt börjar 1993. Det hela började med import av vitvaror och försäljningen och distributionen föregick via vitvaru- och köksbutiker i Danmark.

Witt har sedan utvidgats med diverse agenturer från hela världen. På 21 år har Witt expanderat och distribuerar idag produkter från 14 olika producenter. Produkterna säljs fortfarande till de största vitvaru- och köksbutikerna och idag över hela Norden. Huvudkontoret finns i Jylland - nära Herning och har idag 70 engagerade medarbetare, som varje dag strävar efter att ge kunderna en bra service.

Att ha fingret på pulsen är vår målsättning och Witt är ett innovativt företag som ständigt är i utveckling. Witt upplever stor framgång på den svenska marknaden med många fantastiska och innovativa produkter. Intresset för Liebherr, Fisher&Paykel och Witts hällar ökar hela tiden.